Illő, hogy (legalább néhány) szóra méltassuk türk testvéreinket

Egy szójegyzék

Egy szójegyzék

Tatár ábécé

2014. október 31. - lapp

 

 

А а

П п

Ә ә

Р р

Б б

С с

В в

Т т

Г г

У у

Д д

Ү ү

Е е

Ф ф

Ё ё

Х х

Ж ж

Һ һ

Җ җ

Ц ц

З з

Ч ч

И и

Ш ш

Й й

Щ щ

К к

Ъ ъ

Л л

Ы ы

М м

Ь ь

Н н

Э э

Ң ң

Ю ю

О о

Я я

Ө ө

 

 

1

А

 

абзар istálló, akol, ól

абзый bátya; bátyám [megszólítás]

абруй tekintély, hírnév

абый bátya; bátyám [megszólítás]

абын___ megbotlik

абыстай a mulla felesége [megszólítás is]

абыстайга йөр___ a mulla feleségéhez jár [nála tanul/részesül oktatásban]

аваз hang

автобиография önéletrajz

автобус busz

автовокзал buszpályaudvar

автор szerző, vminek az írója

автор табагы szerzői ív

автордаш társszerző

авторлар коллективы szerzői munkaközösség

авторучка töltőtoll

авыз száj; rés, nyílás, bejárat [kunyhóba, barlangba]

авыл falu, község

авыл хуҗалыгы mezőgazdaság

авылдаш vkinek a földije, falubelije

авыр nehéz

авыр___ beteg(nek lenni)

авырлы állapotos, áldott állapotban van, terhes

авырлык súly; nehézség

авырт___ fáj

авырттыр___ fájdalmat okoz, megfájdít

авыру beteg; betegség

аг___ folyik, áramlik; lebeg, úszik [áramló folyadékon]

ага bátyám [megszólítás]

агай bátyám [megszólítás]

агай-эне fiútestvér; férfi rokon

агалы-сеңелле báty és húg együtt [jönnek]

агалы-энеле báty és öcs együtt [jönnek]

агар___ kifehéredik, fehér lesz; elsápad; megőszül

агарган ősz [haj]; sápadt [arc]

агарганчы ю___ fehérre/tisztára mos

агарт___ fehérít; bemeszel, fehérre fest; megtisztít

агарын___ (el)sápad

агарынып кит___ elsápad, elfehéredik

агач fa

агачлык liget, erdőcske

агу méreg

агула___ megmérgez, méreggel megöl; csáváz

агулан___ mérgezést kap

агулы mérgező, mérges

агыз___ önt, folyat

агым folyás, áramlás, sodrás

агымдагы jelenlegi, folyamatban lévő, folyó [mnév]

агымдагы мәшәкать mindennapi apró-cseprő gondok/dolgok, a mindennapok teendői

агымдагы мәшәкатьләр mindennapi apró-cseprő gondok/dolgok, a mindennapok teendői

агымдагы мәшәкатьле эшләр mindennapi apró-cseprő gondok/dolgok, a mindennapok teendői

агымдагы ремонт folyó javítás, karbantartás

адаш drusza

адаш___ eltéved

адәм ember

адвокат ügyvéd

административ adminisztratív

адрес cím, címzés

адресла___ címez vkinek

адым lépés

аек józan, higgadt

аек баштан józanul

аер___ szétválaszt, különválaszt

аерата különösen, kiváltképpen, leginkább

аергыч jelző [mondatrész]

аерма különbség, eltérés

аермачык világosan, érthetően, értelmesen

аерт___ lefölöz [tejet]

аерткан сөт fölözött tej, sovány tej

аертмаган сөт teljes tej

аеруча különösen, kiváltképpen, leginkább

аерыл___ szétválik; elválik

аерылган elvált

аерылгысыз elválaszthatatlan

аерылгысыз дуслар elválaszthatatlan barátok

аерылмас elválaszthatatlan

аерылыш___ elválnak, búcsút vesznek egymástól

аерым külön, különálló

аждаһа sárkány

аз kevés

аз-маз egy kicsit, egy picit

аз___ szófogadatlanná válik, elkanászodik; elengedi magát; elzüllik, lezüllik

азай___ csökken, kevesebb lesz

азак vég, vminek a vége

азаккы végső, utolsó

азакта a végén, végül

азактан azután, később; végül

азап kín, gyötrelem, szenvedés

азапла___ kínoz, gyötör

азаплан___ kínlódik, gyötrődik, szenved; bajlódik, vesződik

азат szabad, független

азатлык szabadság

азәрбайҗан azerbajdzsáni

азәрбайҗанча azerbajdzsániul

азга rövid időre

азгын züllött, romlott, erkölcstelen

азгынлык züllöttség, erkölcstelenség

азияле ázsiai

азмы-күпме többé-kevésbé, némileg, valamennyire

азчылык kisebbség

азык ennivaló, élelem; takarmány, abrak

азык-төлек élelmiszer(ek)

ай hónap; hold

айга бер тапкыр havonta egyszer

айгыр csődör, mén

айлап körülbelül egy hónap(ot)

айлы holdas, holdvilágos, holdfényes

айлык 1. vhány hónapos; vhány hónapig tartó; havi, havonkénti

2. menstruáció; vminek a hónapja

айны___ kijózanodik; magához tér; észhez tér

айныткыч kijózanító-állomás

ак 1. fehér

2. fehér hályog

ак чәчәк kamilla

акбур kréta

аккош hattyú

акла___ felment [bíróság]

аклан___ mentegetőzik, ártatlanságát bizonyítja

аклы világos színű/tónusú; fehér

акрын lassú

акса___ sántít

аксак sánta

аксакал nemzetségfő, törzsfő

аксыл fehéres, világos

аксым fehérje, protein

актар___ összeturkál, átkutat; átlapoz, lapozgat

актëр színész, színművész

актив aktív

активлаш___ aktivizálódik, aktívvá/aktívabbá válik

активлык aktivitás

актриса színésznő, színművésznő

актуаль időszerű, aktuális

актык utolsó, végső; befejező, záró

акча pénz

акчалата készpénzzel, bankjegyekkel

акчалы pénzes, nagypénzű, gazdag; pénzbe kerülő, fizető(s)

акчарлак sirály

акчасыз pénztelen; ingyenes, díjtalan

акыл ész, értelem

акыллы okos, értelmes

акылсыз buta, ostoba

акылсызлык butaság, esztelenség

акыр___ ordít, üvölt

ал 1. rózsaszín

2. vminek az eleje, elülső része

ал___ (meg)fog, (kezébe) vesz; (meg)vásárol; (meg)kap, elvesz

ала tarka, foltos [állat]

алабуга sügér

алай így, úgy

алайса ebben az esetben, akkor

алан tisztás

аларныкы az övék

аларның күбесе sokan közülük, sokuk

алачак pénzbeli követelés vkivel szemben

алга előre

алга кит___ előre megy; siet [óra]

алгебра algebra

алгы elülső

алгы бүлмә előszoba

алда elöl

алда___ becsap, félrevezet, rászed

алдагы elülső; küszöbön álló, bekövetkezendő

алдакчы hazug, hazudozó ember

алдан elölről; elöl; elsőnek, elsőként, először, előbb; előzetesen, előre

алдаш___ becsap, félrevezet, szédít, lóvá igyekszik tenni; hazudik; szélhámoskodik, csal

2

алдынгы élvonalbeli, élenjáró

алиһә istennő

алка fülbevaló

алкоголь интоксикациясе alkoholmérgezés

алкыш taps, lelkes üdvözlés, ováció

алкышла___ üdvözöl, köszönt

Алла Isten, Allah

аллы-артлы egymás mögött, libasorban

алма alma

алмагач almafa

алмаз gyémánt

алмачуар almásderes, almásszürke

алмаш csere, (fel)cserélés, (fel)váltás

алмаш ток váltóáram

алмашлап váltakozva, felváltva; több műszakban [dolgozni]

алмашлык névmás

алмаштыр___ (fel)cserél, (fel)vált; helyettesít; pótol

алмашынучан váltakozó, változó; változékony

алпавыт földesúr

алсу (halvány) rózsaszín

алтау hatan

алтмыш hatvan

алты hat

алтын arany

алтын кул arany keze van, aranykezű, ezermester

алтын куллы arany keze van, aranykezű, ezermester

алтынчы 1. hatodik

2. aranyműves, ékszerész

алтышар hat-hat

алу кәгазе nyugta, elismervény

алучы címzett, átvevő

алфавит ábécé

алым mód(szer), eljárás

алынма kölcsönzés, átvétel

алынма сүз jövevényszó

алъяпкыч kötény

алып óriás

алып бар___ visz, szállít; vezet vmit

алып баручы műsorvezető

алып бетер___ felszed; kiszed; kivesz

алып бир___ odaad, odanyújt

алып кер___ bevisz, bevezet

алып кил___ (ide)hoz

алып кит___ elvisz

алып куй___ eltesz

алып тор___ elfoglal; kölcsönvesz

алып чыг___ kivisz; elszállít

алып-сатар spekuláns, üzér

алыпсатар spekuláns, üzér

алыш-биреш adás-vétel, kereskedelem

альбом album

амбар magtár, hombár

амнистиялә___ amnesztiában részesít

ана anya

аналарча anyailag, anyai módon

анар gránátalma

анар агачы gránátalmafa

анасыз anyátlan, anya nélküli

анда ott; oda

андый olyan

аннан onnan; aztán

аннары azután, később

ансат könnyű

ант eskü

анык pontos, precíz; konkrét, határozott, világos

аныклык pontosság; konkrétság, világosság

аныкы az övé

аныңча véleménye szerint, szerinte

анысы az [névmás]

анысын түгел, бусын бир ne azt, hanem ezt add oda!

аң tudat, eszmélet; ész, értelem

аң-белем ismeret(ek), műveltség

аңкау szájpadlás

аңла___ (meg)ért

аңлаешлы érthető, világos

аңлаешсыз érthetetlen, zavaros

аңлат___ elmagyaráz

аңлатма elmagyarázás, magyarázat

аңлаш___ tisztázzák a dolgokat egymással/egymás között

аңлы (ön)tudatos; jóeszű, értelmes, okos

аңсыз nem (ön)tudatos; nehéz felfogású

апа nővére vkinek; nagynéni; ___ néni

аппаратчы az (állam)apparátus dolgozója

аппетит étvágy

аптека gyógyszertár, patika

аптыра___ zavarba jön, megzavarodik, tanácstalan(ná válik); nehézsége támad, szükséget szenved

аптырат___ zavarba hoz, megzavar, zavart idéz elő

апчыг___ kivisz; elszállít

ара hézag, köz, távolság; időköz, idő(szak)

арадашчы közvetítő

аракы pálinka

аралаш___ érintkezik, kapcsolatot tart

аралашу érintkezés, kapcsolat(tartás)

арба szekér

аргамак versenyló

арендала___ bérbe vesz, (ki)bérel

арендачы (haszon)bérlő

арзан olcsó

арзанлы olcsó, silány minőségű; rosszul fizetett [munka]

арка hát [fn]

арка мие gerincvelő

арка сөяге hátgerinc

аркада miatt, folytán, következtében

аркан 1. kötél

2. háttal [ül vkinek], háton [úszik], hátba [fúj a szél]

аркасында miatt, folytán, következtében

аркылы keresztbe(n); ___n át/keresztül

аркылы төш___ ellenvetést tesz, ellentmond, ellenkezik vkivel

армия hadsereg

арпа árpa

арт hátsó rész

арт___ nő, növekszik

артист művész

артка hátra, visszafelé

артка борылып кара___ hátranéz, visszanéz

артка кал___ lemarad, hátramarad

артка кара___ hátranéz, visszanéz

арткы hát(ul)só

артта hátul

арттагы hát(ul)só

арттан hátulról, hátul

арттыр___ növel

артык ___nál több; fölösleges

артында mögött

артыннан mögül

артыннан йөр___ fáradozik vmin

артыннан йөреп ал___ kieszközöl, kijár

архаик archaikus

аршын arsin [orosz rőf = 0,71 m]

аръяк a folyón túli terület

ары___ elfárad, kifárad

арыганчы végkimerülésig

арык 1. sovány, vézna

2. öntözőcsatorna

арыслан oroszlán

арыш rozs

аска le, lefelé

асрау cselédlány, szolgáló(lány)

аста lent, alul

астагы alsó

астан alulról, lentről; lent

астыртын rejtett, titkos; titkolózó, zárkózott

асыл lényeg

асылташ drágakő

ат 1. ló

2. név

ат караучы lovász, lóápoló

ат-ат уйна___ lovacskát játszik, lovacskázik

ат___ lő; dob, vet

ата apa

ата-ана szülők, apa és anya

ата___ (el)nevez

атаклы híres, neves, nevezetes

аталы-уллы apa és fia, apa a fiával

атама elnevezés, név, megnevezés

атасыз apátlan, apa nélküli

атасыз-анасыз apátlan-anyátlan, szülők nélküli

атказанган артист érdemes művész

атла___ lép(ked), megy, halad, jár

атлан___ lóra száll, lóra ül

атланмай teavaj

атлап кер___ bemegy, belép

атлап чыг___ átlép vmit/vmin

атлас 1. atlasz [kelme]

2. térképatlasz

атлы 1. lovas

2. vmilyen nevű; vmilyen hírnevű

атлы уйна___ lovacskát játszik, lovacskázik

атнага бер тапкыр hetente egyszer

атналык 1. vhány hetes; vhány hétig tartó; heti, hetenkénti

2. vminek a hete

атом atom

атсыз 1. ló nélküli

2. névtelen

ату lövés, lövöldözés

атын___ ring(atózik), leng

ау vadászat

аудитория előadóterem

аула___ vadászik

аучы vadász

ау___ kidől; feldől, felborul

аудар___ kidönt; feldönt, felborít

афәт szerencsétlenség, katasztrófa

ах ah, óh, jaj, juj, aj, tyű [indulatszó fájdalom, ijedség, bosszúság, sajnálkozás, rosszallás, lelkesedés, elragadtatás, meglepődés, öröm kifejezésére]

ахмак ostoba, buta, értelmetlen

ахры úgy látszik, úgy tűnik

ахрысы úgy látszik, úgy tűnik

ахыргы utolsó, végső

ахырда a végén, végül

ахырдан azután, később; végül

аһ ah, óh, jaj, juj, aj, tyű [indulatszó fájdalom, ijedség, bosszúság, sajnálkozás, rosszallás, lelkesedés, elragadtatás, meglepődés, öröm kifejezésére]

аһәң jóhangzás, dallamosság, harmonikusság

ач éhes

ач___ kinyit, felnyit; feltár, felfed, kiderít [titkot]

ачкыч kulcs

ачлык éhség; éhínség

ачу harag, düh

ачулан___ (meg)haragszik; korhol, szid

ачуланып haragosan, dühösen, mérgesen

ачы keserű; savanyú

ачы___ (meg)savanyodik

ачыг___ megéhezik, éhes

ачык nyitott, nyílt; fedetlen, meztelen, csupasz; derűs, szívélyes, nyájas; érthető, tisztán hallható

ачыл___ (ki)nyílik

ачыт___ (meg)savanyít

ачыш felfedezés

аш leves; ennivaló, étel

аш бүлмәсе ebédlő, étkező

аш кашыгы evőkanál

аш өстәле ebédlőasztal

аш чүмече merőkanál

аш-су ennivaló, étel

аша ___n át/keresztül

аша___ eszik; csíp [rovar]; alámos [partot víz]

ашамлык étel, ennivaló

ашап бетер___ mindet megeszi

ашап кара___ megízlel, megkóstol

ашап туй___ teleeszi magát, jóllakik

ашат___ (meg)etet

ашау режимы étrend

ашказаны gyomor

ашлама trágya

ашлык mag, szem [növényé]

ашханә ebédlő, étkező

ашъяулык asztalterítő, abrosz

ашыг___ siet

ашыга-ашыга sietősen, sietve, sebtében

ашыгыч sürgős

3

аю medve

аю баланы bodza

аю баласы medvebocs

аю ите medvehús

аю камыры galagonya

аягүрә állva

аяз felhőtlen, derült

аяз___ kiderül, derültté válik [időjárás]

аязлан___ kiderül, derültté válik [időjárás]

аяк láb

аяк киеме lábbeli

аяксыз lábatlan, láb nélküli

аяксыз-кулсыз lábatlan-kezetlen; teljesen tehetetlen/gyámoltalan

Ә

 

ә 1. és, pedig, viszont

2. á, áh, ah [indulatszó csodálkozás, meglepődés, elismerés, káröröm kifejezésére]

әбекәй nagymami

әби nagymama; anyós [a feleség anyja]

әбиләр чуагы vénasszonyok nyara

әбкәй nagymami

әгәр ha

әгъза szerv; végtag; tag [közösségben]

әдәби irodalmi

әдәбият irodalom

әдәбиятчы irodalomkutató, irodalmár

әдәп udvariasság, tapintat, illemtudás

әдәп белән illedelmesen, udvariasan

әдәпле udvarias, finom, tapintatos, jó modorú, illedelmes

әдәпсез udvariatlan, faragatlan, illetlen

әдип író, irodalmár

әҗәл halál, elmúlás

әҗәт adósság, tartozás; kölcsön

әҗәткә ал___ kölcsönvesz

әҗәткә бир___ kölcsönad

әҗәткә кер___ adósságba keveredik, eladósodik

әҗәткә сора___ kölcsönkér

әҗер bér, fizetség

әз kevés

әзер kész

әзерлә___ (el)készít; előkészít, felkészít

әзерлән___ (fel)készül

әй hé, jaj, juj, aj, ej, oh, eh, ah, no(csak) [indulatszó megszólításként, sajnálkozás, bosszúság, csodálkozás, meglepődés, elragadtatás, öröm, közöny, megvetés, gúny, elégedetlenség, szemrehányás kifejezésére]

әйбәт jó

әйбер tárgy, dolog, holmi; áru

әйдә gyerünk, nosza

әйе igen

әйлән___ forog, pörög; (meg)fordul, elfordul; körüljár, megkerül

әйләндер___ forgat; (meg)fordít, átfordít; kifordít [ruhát]

әйт___ mond; beszél

әйтем szólás; mondás; szólásmondás

әйтерсең mintha

әйтерсең лә mintha

әкият mese

әкрен lassú

әләкче árulkodó, besúgó, feljelentő

әләм zászló, lobogó

әлбәттә persze, természetesen

әле 1. most, jelenleg; még, még mindig 2. csak; hát [módosítószó]

әлегә ez ideig, mindeddig, egyelőre

әлифба ábécé

әллә hát; talán; vagy mi

әллә ___, әллә ___ vagy ___, vagy ___; lehet, hogy ___, lehet, hogy ___; talán ___, vagy ___

 

әлли-бәлли tente-tente

әлли-бәлли ит___ elringat [kisgyermeket]

әманәт megőrzésre átadott dolog

әманәт ит___ megőrzésre átad, rábíz

әмма de, azonban

әнә íme, íme ott

әни anya

әнис ánizs

әнкәй anyu(ka)

әңгәмә beszélgetés, társalgás

әр szemrehányás

әрәм hiábavaló, fölösleges

әрәм ит___ hiába/hasztalanul ad ki/költ (el) [pénzt]

әрәм-шәрәм ит___ elherdál, elkótyavetyél, elpazarol

әрәмә bozót, cserjés

әрәмтамак ingyenélő, élősdi, naplopó

әрекмән bogáncs

әрем üröm

әрлә___ szid, korhol, szemrehányást tesz

әрне___ fáj, nyilall, sajog

әрсез arcátlan, szemérmetlen; igénytelen, szerény igényű, nem válogatós

әрче___ megtisztít, (meg)hámoz

әсәр mű

әсбаплар szerek, eszközök, felszerelés

әсир rab, fogoly

әтәч kakas

әтәч гөмбәсе rókagomba

әти apa

әти-әни szülők, apa és anya

әткәй apu(ka)

әү tessék [hívásra válaszul]

әүвәл korábban, régebben; előbb, először

әүлия 1. szent [fn]

2. nemeslelkű, jó(szívű)

әфәнде úr [megszólítás]

әфлисун narancs

әфьюн ópium

әфьюнчы ópiumfogyasztó; ópiumkereskedő

әхлак erkölcs, etika, morál

әхлакый erkölcsi, etikai, morális

әһә aha, ahá [indulatszó gúny, csodálkozás, meglepődés, káröröm kifejezésére]

әһәмият jelentőség, fontosság

әһәмият бир___ jelentőséget tulajdonít vminek

әһәмиятле fontos, jelentős

әче___ (meg)savanyodik

әче keserű; savanyú

әчкелтем savanykás, fanyar

әчмуха egy nyolcad font [orosz font = 409,5 g]

әшәке (nagyon) rossz, helytelen; visszataszító, ocsmány, aljas

әшнә barát, pajtás, haver

Б

 

бабай nagypapa

бавыр máj

багана oszlop, pillér

багланыш kapcsolat, viszony

багышла___ szentel vmit vkinek

бае___ 1. (meg)gazdagodik

2. lenyugszik, lemegy [a nap]

баҗа sógor [a feleség nővérének férje]

баз pince; verem

базар piac

бай gazdag

байбак mormota

байлык gazdagság

байрак zászló, lobogó

байтак elég sok; elég, elegendő

бака béka

бака казаны kagyló

бака кашыгы kagyló

бака яфрагы útilapu

бакча kert

бакчаңда ничә алмагач бар hány almafa van a kertedben?

бакчачы kertész; kertészeti szakember

бакыр réz

бал méz

бал корты méh

бала gyermek

балак nadrágszár

балаларча gyerekesen

балан kányafa

бала-чага gyerekek, gyereksereg

балачак gyermekkor

балдак gyűrű

балдыз sógornő [a feleség nővére]

балерина balerina, balett-táncosnő

балет balett

балкашык kiskanál, kávéskanál

балкашык белән болгат___ kiskanállal megkever

балкон erkély, balkon

балл pont [sportban]

баллы mézes; édes

баллы гөмбә gyűrűs tölcsérgomba

балта fejsze, balta

балта остасы ács

балтачы ács

балтырган medvetalp

балчык agyag

балык hal

балык тәңкәсе halpikkely, halpénz

балык тот___ halászik, halászgat

балык шулпасы halleves

балыклы halban bővelkedő/gazdag

балыклы күл halban gazdag tó

балыкчы halász, horgász; haltenyésztő; halkereskedő

бандероль <kisméretű, papírcsomagolású postai küldemény>

банка (henger alakú) bádogdoboz, üveg

бар 1. van

2. minden, összes

4

    3. bár [fnév]

бар___ megy

барабан dob [fnév]

барак barakk

барла___ (meg)vizsgál, ellenőriz; számba vesz, név szerint szólít, névsorolvasást tart

барлык 1. lét, létezés

2. minden, összes

барлыкка кил___ keletkezik, létrejön

бармак ujj

барс párduc, leopárd

барсы valamennyiük, mindannyiuk, vkik mindegyike

бары csak, csupán

барыбер mindegy; mindenképpen, úgyis

барыбыз valamennyiünk, mindannyiunk, mi mind

барыс párduc, leopárd

барысы valamennyiük, mindannyiuk, vkik mindegyike

барышлый út közben, arra járva

барышлый кереп чыг___ út közben betér vhova

бас___ 1. feláll; lép, lépdel

2. nyom; (ki)nyomtat; dagaszt, gyúr; belep, benő

баскетбол kosárlabda

баскыч lépcső; létra

басма 1. (lépcső)fok

2. kiadás [könyvé, vhányadik]

басма китап (ki)nyomtatott könyv

бассейн medence

басу mező; szántóföld

басым nyomás; hangsúly

басымсыз hangsúlytalan

басымсыз иҗекләр hangsúlytalan szótagok

баткак 1. (híg) sár

2. sáros, sárral borított

баткаклык sár(os hely); ingovány, láp, mocsár

батыр bátor, vitéz; hős

батыр___ elsüllyeszt; belemerít, bemárt

батырларча bátran, vitézül

батырлык bátorság, hősiesség; hőstett

батырчылык ит___ bátorkodik, elszánja/rászánja magát

батырчылык кыл___ bátorkodik, elszánja/rászánja magát

бау kötél, zsineg

баһадир dalia, vitéz, hős

баһадирлык bátorság, vitézség, férfiasság

баш fej; csúcs, tető, felső rész; (könyv)cím; kezdet, eleje vminek; vminek a feje, vezetője

баш киеме fejfedő

башак kalász

башваткыч fejtörő, rejtvény

башка más; ___n kívül

башкала főváros

башкар___ teljesít, végrehajt; előad [dalt]

башкарма орган végrehajtó szerv

башкаручы vmit végrehajtó, teljesítő

башкача másként, másképpen

башкорт baskír

башкортча baskírul

башла___ (el)kezd

башлан___ (el)kezdődik

башлангыч kezdő; elemi [iskola]

башлы okos, értelmes, tehetséges

башлык vminek a feje, vezetője; csuklya

башмак magas szárú cipő, bakancs

башсыз buta, ostoba, tompa agyú, nehéz felfogású

башсызлык butaság, ostobaság

башта kezdetben, az elején, először, előbb

баштан először, előbb; elölről

баштанаяк tetőtől talpig; elejétől végig

бая nemrég

баян nagy harmonika

баянчы harmonikás

бәбәй csecsemő, kisgyermek [két éven aluli]

бәби csecsemő, kisgyermek [két éven aluli]

бәби туе gyermek születésének megünneplése

бәбкә kisliba; kiskacsa

бәдрәф toalett, illemhely

бәйге lóverseny; verseny, versengés

бәйлә___ összeköt, megköt

бәйләнеш összefüggés; kapcsolat; viszony

бәйлек névutó, posztpozíció

бәйрәм ünnep

бәйрәм алды көннәре ünnep előtti napok

бәйрәм белән boldog/kellemes ünnepeket!

бәйрәм иллюминациясе ünnepi kivilágítás

бәйрәм ит___ (meg)ünnepel, (meg)tart/(meg)ül [ünnepet]

бәйрәм котлы булсын boldog/kellemes ünnepeket!

бәйрәмчә ünnepi(es)en

бәйрәмчә киен___ ünneplőbe öltözik

бәйрәмчә киенгән балалар ünneplőbe öltözött gyerekek

бәйсез független

бәйсезлек függetlenség

бәке lék

бәла baj; szerencsétlenség; balszerencse

бәләкәй kicsi, kis, nem nagy

бәлки talán

бәллүр kristályüveg

бәллүр ваза kristályváza

бәрән kecskegida; kisbárány

бәрәңге burgonya

бәрәңге оны keményítő

бәр___ (meg)üt, ráüt, ver, odacsap, odavág; (el)dob(ál), megdob(ál)

бәреп төшер___ lever vmit; letaszít [trónról]

бәреп чыг___ utat tör magának, előtör [víz]

бәрхет bársony

бәти kecskegida; kisbárány

бәхәс vita, szóváltás

бәхәсләш___ vitatkozik, vitázik; fogad vmibe

бәхәсле vitás, vitatható, problematikus

бәхәссез vitathatatlan, kétségbevonhatatlan

бәхет boldogság, szerencse

бәхеткә каршы szerencsére

бәхетле boldog, szerencsés

бәхетсез boldogtalan, szerencsétlen

бәхетсезлек szerencsétlenség, baj

бәхил megbocsátok, nem sértődöm meg; megengedem, beleegyezek

бәхилләш___ elbúcsúzik, búcsút vesz

бәя értékelés, minősítés; ár, érték; méltóság

бәя күтәрелү áremelkedés

бәя төшү árcsökkenés, áresés

бәялә___ értékel, minősít

без 1. mi [nmás]

2. ár [szerszám]

безнеке a miénk

безнеңчә szerintünk, véleményünk szerint

бел___ (meg)tud, (meg)ismer

беләзек karkötő

беләк kar [válltól a kézfejig]

белән ___val; és

белгеч szakember, szakértő

белгечлек szakma, szakterület

белдер___ közöl, tudat vmit

белдерү bejelentés, közlés; hirdetmény

белем tudás, tudomány

белемле széleskörű ismeretekkel bíró, képzett, járatos vmiben

белемсез képzetlen, tudatlan, járatlan

белен___ ismeretessé válik, kiderül

белешмә felvilágosítás, tájékoztatás

бер egy

бер айлык egy hónapos; egy hónapig tartó

бер атналык egyhetes; egy hétig tartó

бер дигән nagyszerű, remek

бер еллык egyéves; egy évig tartó

бер сәгатьлек egyórás; egy óráig tartó

бер ярым másfél

бер яшьлек бала egyéves gyermek

бер-ике egy-két, néhány

бераз egy kicsit

бераздан valamivel később, kisvártatva

берәмлек egység [vmiből]

берәр egy-egy; valami(lyen), valami(féle)

берәү egyedül; valaki

бергә együtt

бергәләп együtt(esen), közösen

бергәләшеп együtt(esen), közösen

бердәм egyetértő, összetartó, egységes, összehangolt

бердәмлек egyetértés, összhang, összeforrottság, egység

бердәнбер egyetlen, egyedüli

беренче első

беренчедән először

беркайда sehol [tagadás mellett]

беркайчан semmikor, soha [tagadás mellett]

беркатлы együgyű, naiv, egyszerű

беркая sehova [tagadás mellett]

беркем senki [tagadás mellett]

беркетмә jegyzőkönyv

беркетмә папкасы irattartó/dosszié jegyzőkönyveknek

беркетмә яз___ jegyzőkönyvet ír, jegyzőkönyvet vesz fel, jegyzőkönyvez

беркөн egyszer (majd), valamikor, a jövőben, egy (szép) napon

беркөнне egyszer (majd), valamikor, a jövőben, egy (szép) napon

берле egyes [érdemjegy]

берлек 1. egyrubeles

2. egység, összefogás; (baráti) közösség, szövetség

берләш___ egyesül, (egységbe) tömörül

берләшмә egyesület, szövetség, társulás

берни semmi(t) [tagadás mellett]

берни түгел nincs mit!

бернинди semmiféle, semmilyen [tagadás mellett]

берничә néhány

берничек sehogy(an) [tagadás mellett]

берсе egyikük, egy közülük

берсекөнгә holnapután

бертавыштан egyhangúlag

берүзе egyedül, egymaga

берүк okvetlenül, kérlek [felszólító módhoz társítva komoly kérés, erős kívánság kifejezésére]

берүк кил okvetlenül gyere!

берүк сак бул kérlek, vigyázz/légy óvatos!

берьеллык үсемлекләр egynyári növények

бет___ befejeződik, véget ér; elfogy [pénz]; kimerül [tartalék]; elmúlik [fájdalom]

бетер___ befejez; elvégez [iskolát]; eltávolít [foltot]; elhasznál [vmennyi festéket]; megszüntet [hiányosságot]; megsemmisít [ellenséget]

бетсен сугыш le a háborúval!

бетчә pattanás

бигрәк különösen, kiváltképpen; nagyon, rendkívül, túlontúl

бие___ táncol

биек magas

бизәк dísz, díszítés

бизән___ festi magát, sminkeli magát

бизәнү әйберләре ékszerek

бик 1. nagyon

2. zár [fnév]

бикә úrhölgy

биклә___ bezár

бикле (be)zárt; zárva

бил derék [fnév]

билге jel, jegy

билгелә___ megjelöl, jellel ellát; kijelöl, kitűz [határidőt]; kinevez [tisztségre, állásra]

билгеле ismert, híres

билгесез ismeretlen, nem ismert

билет jegy

билет кассасы jegypénztár

бина épület

биография életrajz

бир___ (oda)ad, átnyújt

бирәчәк adósság; tartozás; kölcsön

бире ide; itt

бирегә ide

биредә itt

биредән innen

бирем feladat

бирле óta

бирнә hozomány; (menyasszonyi) kelengye

бистә előváros, peremváros

бит 1. oldal, lap [könyvé]; arc

2. hiszen

битараф semleges

5

битараф дәүләт semleges állam

биш öt

бишәү öten

бишәүләп öten

бишәүләшеп öten

бишек bölcső

бишенче ötödik

бишинә kötőtű

бишле ötös [méret, érdemjegy, számjegy, busz/villamos]

бишле ярыш öttusa, pentatlon

бишлегә укучы kitűnő/jeles tanuló

бишлек ötös [számjegy, bankjegy]

бишьеллык план ötéves terv

бию (nép)tánc

биюче (nép)táncos [fn]

бияләй kesztyű [egyujjas]

бодай búza

боег___ szomorkodik, búslakodik, búsul

боек szomorú, bánatos

боерык parancs, utasítás

боз jég

боз китү jégzajlás

боз___ elront, tökretesz, megrongál; elferdít, eltorzít; megszeg [esküt]; lehangol [hangszert]

бозау borjú

бозгыч radír(gumi)

бозлы jeges

бозык rossz, elromlott, meghibásodott [gép]; (meg)záp(ult) [tojás]; lehangolt [hangszer]; borús [időjárás]; kicsapongó, romlott [ember]

бозыл___ elromlik, tönkremegy, megrongálódik; megtörik [csend]; megzápul [tojás]; lehangolódik [hangszer]

бокал serleg, talpas pohár

болай így, ilyen módon

болак ér, patak, folyócska

болан szarvas

болга___ lenget, himbál, lóbál, lógáz

болганчык zavaros [víz]; zűrzavaros [évek]

болгар 1. bolgár [Bulgária vonatkozásában]

2. bolgár [a középkori volgai bolgár állam vonatkozásában]

болгат___ (meg)kever; elkever, felold [cukrot teában]; felkavar [vizet]

болдыр (fedett) lépcsőfeljárat (tornáccal)

болын rét, mező

болыт felhő

болытлы felhős, borús

болытсыз felhőtlen

бомба bomba

бомбала___ bombáz

бор___ (meg)fordít, elfordít; forgat; pödör [bajuszt]; becsavar [csavart]

борау fúró

бораула___ fúr

бораулаучы fúrómunkás

борчак borsó

борчулы nyugtalan, izgatott

борчы___ nyugtalanít, aggaszt; zavar, háborgat

борчыл___ nyugtalankodik, aggódik, izgul

борыл___ (meg)fordul, elfordul; forog

борылыш forduló, kanyar(ulat); fordulat, fordulópont

борын 1. orr; csőr

2. régen, hajdanában; mielőtt

борын астында az orra előtt, közvetlenül előtte

борын төбендә az orra előtt, közvetlenül előtte

борын-борын заман réges-régen

борынгы ősi, nagyon régi; ókori

борындык burunduk, szibériai csíkosmókus

борыч bors

борыч савыты borstartó

бот comb

бот буе nagyon alacsony, apró

бот сөяге combcsont

ботак ág; gally

ботка kása

бөг___ (meg)hajlít, behajlít

бөдрә göndör, bodros

бөек nagy, jelentős

бөер vese

бөҗәк rovar

бөке (parafa)dugó

бөклә___ behajlít, meghajlít; behajt, összehajt(ogat)

бөкре púpos, hajlott/görbe hátú

бөре rügy

бөркән___ betakarózik; (magára) terít, ráterít

бөркет (szirti)sas

бөркү fullasztó, fülledt

бөрлегән köviszeder

бөртек szem, szemcse, csipet, csepp

бөртекле ашлык gabona(félék)

бөтен egész, teljes

бөтендөнья világ___

бөтендөнья әдәбияты világirodalom

бөтенесе vkik mindegyike, mindenki/az összes (közülük), mind egy szálig, egytől egyig

бөтенләй teljesen, egészen

бөтенләйгә (mind)örökre, végleg

бөтнек menta

бригада brigád, csoport, csapat

бригадир brigádvezető, csoportvezető

брошка melltű, bross

бу___ fojtogat, megfojt; gáttal elzár, felduzzaszt [folyót]

бу 1. ez, ez a(z)

2. gőz

буа gát; mesterséges tó [víztárazó medence gát előtt]

бугаз gége(fő), torok; tengerszoros

бугаз авазы gégehang, torokhang

бугай valószínűleg, bizonyára, úgy látszik

буе mentén, hosszában [vonalát/irányát követve]; folyamán, egész ___(ban/n át)

буена mentén, hosszában [vonalát/irányát követve]; folyamán, egész ___(ban/n át)

буенча mentén, hosszában [vonalát/irányát követve]; folyamán, egész ___(ban/n át); szerint, nyomán, alapján, ___nak megfelelően

буй magasság, termet; hossz(úság)

буйдак nőtlen

буйлап mentén, hosszában [vonalát/irányát követve]; folyamán, egész ___(ban/n át)

буйсындыр___ alárendel, alávet

буйсын___ behódol, aláveti magát, engedelmeskedik

бул___ van; van neki; lesz; szándékozik, elszánja magát; lehet [vmit csinálni]; színlel

булавка gombostű

булавка башы gombostűfej

булдыклы fürge, agilis, ügyes, talpraesett, találékony, rátermett

булдыксыз nehézkes, ügyetlen, nem rátermett

булка fehér cipó

булып ___ként, vmilyen minőségben

булыш___ segít, segédkezik, támogat(ást nyújt)

булышучы segítő(társ)

булышчы segítő(társ)

бур 1. kréta

2. tolvaj

3. fúró

бура gerendaépítmény

бура бура__ gerendaépítményt ácsol össze

буразна barázda

буран hóvihar

буранлы hóviharos

бурлар жаргоны tolvajnyelv

бурсык borz

бурыч adósság, tartozás, kölcsön; feladat, kötelesség

бусага küszöb; zúgó [folyón]

бута___ összekuszál, összegubancol, összekever; elront [(jó) kapcsolatot]

буталчык (zűr)zavaros, kusza

бутерброд szendvics

буш üres

буш өметләр hiú remények

буш патрон vaktöltény

буш токым meddő kőzet

буш урын szabad hely

бушка hiába; ingyen

бушлай ingyen

буын (össze)illesztés; ízület; nemzedék, generáció

буя___ (be)fest, kifest, lefest

буяу festék

буяучы szobafestő, mázoló

бүген ma

бүгенге mai

бүгенге яшьләр a mai fiatalok

бүл___ (el)oszt, szétoszt, feloszt; (fel)darabol

бүләк ajándék

бүләк ит___ (oda)ajándékoz

бүлек fejezet; rész; (áruházi) osztály, részleg

бүлек башы fejezetcím [könyvben]

бүленеш elosztás, felosztás, beosztás, megosztás

бүлеп алу___ elkerít, leválaszt

бүлеп бир___ szétoszt, kioszt

бүлмә szoba

бүрәнә gerenda

бүре farkas

 бүре баласы farkaskölyök

бүре җиләге nadragulya

бүре эте farkasölő kutya [farkasvadászathoz]

бүрек szőrmesapka

бүтән más; ___n kívül

быел idén, ebben az évben

быелгы ez évi, idei

былбыл fülemüle, csalogány

былтыр tavaly, múlt évben

былтыргы tavalyi

быргы kürt; síp

6

В

 

вагон vasúti kocsi

ваза váza

вазифа feladat(kör), tisztség, hivatal, állás

вак apró, kicsi; jelentéktelen, lényegtelen

вак акча aprópénz

вак-төяк apró-cseprő, jelentéktelen

вакла___ (fel)aprít; szétzúz [követ]; felvált [pénzt]

вакчыл kicsinyes

вакыйга esemény, eset; cselekmény [műé]

вакыт idő

вакыт бар әле (még) van idő

вакыт җитте elérkezett/eljött az idő

вакытлы ideiglenes; idejében történő, jókor érkező; idejében, jókor

вакытлы матбугат időszaki sajtó/kiadványok

вакытлы рәвештә ideiglenesen

вакытлы рәвештә генә ideiglenesen

вакытлыча ideiglenesen

вакыты белән időnként, néha; idővel

вакыты үткән lejárt

вакыты чыккан lejárt

вакытында idejében, jókor

валлаһи biz(ony) isten!, igazán!

валчык morzsa; repesz

вальс keringő

ванна (fürdő)kád

варис örökös [fnév]

васыять végakarat; végrendelet

васыять ит___ végakaratul meghagy/megparancsol

вата___ (el)tör, összetör; felvált [pénzt]; szaggatja a fájdalom vmijét

ватан haza [fnév]

ватандаш honfitárs

ватык törött; meghibásodott, rossz

ватыл___ eltörik, széttörik

вафат бул___ meghal, elhuny, elhalálozik

вафат ит___ meghal, elhuny, elhalálozik

вә és

вәгъдә ígéret, fogadalom, kötelezettség-vállalás

вәгъдә бир___ ígéretet tesz, megígér; megegyezik, megállapodik

вәгъдә - иман az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó

вәгъдә ит___ ígéretet tesz, megígér; reményt kelt vkiben, reménnyel kecsegtet

вәгъдә куй___ ígéretet tesz, megígér; megegyezik, megállapodik

вәгъдә кыл___ ígéretet tesz, megígér; reményt kelt vkiben, reménnyel kecsegtet

вәкил reprezentáns, képviselő, megbízott, küldött

вәссәлам és ezzel be van fejezve/le van zárva!, és kész!

ведомость jegyzék, kimutatás

велосипед kerékpár

велосипед камерасы kerékpártömlő, kerékpárbelső

веранда veranda, tornác

вермишель finommetélt

вертолëт helikopter

ветеран veterán

взнос díj, járulék

взнос түлә___ díjat befizet

винегрет orosz zöldségsaláta

виноград szőlő

виноград бакчасы szőlőskert

виноград үстерү szőlőtermelés

винт csavar

винтовка puska

витамин vitamin

вокзал pályaudvar, állomás

вокзал буфеты pályaudvari büfé

волейбол röplabda

вөҗдан lelkiismeret

вөҗдан газабы lelkiismeret-furdalás

вөҗдан иреге lelkiismereti szabadság

врач orvos

Г

 

гадәт szokás

гадәти szokásos, megszokott, mindennapi, közönséges

гадәткә кер___ szokássá válik

гадәтлән___ megszokik, hozzászokik; rászokik, rákap vmire

гадәттә szokás szerint, rendszerint

гадел igazságos; tisztességes

гаделлек igazságosság; becsületesség

гаделсезлек igazságtalanság; tisztességtelenség

гади egyszerű, kevéssé bonyolult; megszokott, mindennapi, közönséges

гади сөйләм vulgáris (köz)nyelv

гаеп bűn, vétek, vétség

гаеплә___ vádol, okol, hibáztat

гаепле bűnös, vétkes

гаепсез ártatlan

гаепсезлек презумпциясе az ártatlanság vélelme

гаҗәп különös, bámulatos, rendkívüli, nem mindennapi

гаҗәпкә кал___ (el)csodálkozik, elképed, bámul, el van ragadtatva

гаҗәплән___ (el)csodálkozik, meghökken, bámul

газап szenvedés, kín, gyötrelem

газап чиг___ (kínokat) szenved, kínlódik, gyötrődik

газапла___ kínoz, gyötör

газаплан___ kínlódik, gyötrődik, szenved

газаплы kínzó, gyötrő

гаилә család

гайбәт pletyka

гайбәт сат___ pletykál, pletykázik

гайбәт чәйнә___ pletykál, pletykázik

гайбәтче pletykázó; rágalmazó; intrikus [fnév]

галантерея rövidáru

галәм világegyetem, világűr, kozmosz

галим tudós

галош sárcipő, kalocsni

галошка утырт___ becsap, rászed, bolonddá tesz

галстук nyakkendő

гамәл tett, cselekedet; munka, tevékenység

гамәлгә ашыр___ megvalósít, valóra vált

гамәлдән чыгар___ hatályon kívül helyez, érvénytelenít

гамәли gyakorlati

гарәп arab

гарәпчә arabul

гариза beadvány, kérvény

гарип nyomorék

гармун harmonika

гармунчы harmonikás, harmonikajátékos

гастроном csemegekereskedés, csemegebolt

гастрономга чыгып кер___ elmegy/lemegy a csemegeboltba

гасыр évszázad

гафу megbocsátás, bocsánat

гафу ит bocsáss meg!

гафу итегез bocsássatok meg!//bocsásson meg!//bocsássanak meg!

гафу сора___ bocsánatot/elnézést kér

гафу үтен___ bocsánatot/elnézést kér

гашыйк szerelmes

гашыйк бул___ beleszeret, szerelmes lesz vkibe

гәрәбә borostyánkő

7

гәрчә bár, noha, jóllehet

гәүдә test(alkat); (emberi, állati) törzs

гәүдәсен вата egész testét fájdalom szaggatja

гәүһәр (igaz)gyöngy; drágakő

гектар hektár

гел folyton, állandóan; teljesen, végleg

генә csak, csupán

генерал tábornok

гер mérlegsúly

герләр комплекты mérlegsúlykészlet

гомер élet

гомер ит___ él

гомумән általában, általánosságban

гомуми általános

гомуми мобилизация általános mozgósítás

гомуми һәм тулы коралсызлану általános és teljes leszerelés

гомумиләштер___ általánosít, összegez, összefoglal

гомергә örökre, örökké

гореф-гадәт szokás(ok)

горур büszke, gőgös

горурлан___ büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik

горурлык büszkeség, gőg

гөл virág

гөлҗимеш csipkebogyó

гөмбә gomba

гөмбә эшләпәсе a gomba kalapja

гөнаһ bűn, vétek

гөнаһлы bűnös, vétkes

гөнаһсыз bűntelen, (erkölcsileg) tiszta

гөрлә___ turbékol [galamb]; zúg, búg, susog, duruzsol

гөрләш___ turbékol [emberről is]

градусник hőmérő

градусник 25 градус күрсәтә a hőmérő 25 fokot mutat

граждан (állam)polgár

гражданлык állampolgárság

гражданнар сугышы polgárháború

грамота írás-olvasás; hivatalos írás, oklevél

грамотага өйрән___ írni-olvasni tanul

граната gránát

график grafikon; ütemterv

груша körte

груша компоты körtekompót

гүзәл nagyon szép, gyönyörű, elragadó, elbűvölő

гүя mintha, akárcsak

гүяки mintha, akárcsak

гыйбадәт ima, imádság; istentisztelet

гыйлем tudás; tudomány

гыйльми tudományos

гыйльми дәрәҗә tudományos fokozat

гыйнвар január

гыйнвар башы január eleje

гына csak, csupán

Д

 

да is; és; de; közvetlenül/egyből utána

давыл vihar

дала sztyepp; síkság

дан hírnév, dicsőség

дан ал___ híressé válik, híres lesz

дан казан___ hírnevet szerez, híressé válik, híres lesz

данә darab, példány

дару gyógyszer, orvosság

даруханә gyógyszertár, patika

даһи lángész, zseni; lángeszű, zseniális

даһиларча алдан күрүчәнлек zseniális jövőbe látás/előrelátás

даһиларча фикерләү zseniálisan gondolkozik

дача nyaraló; villa

дача сезоны nyaralási idény/szezon

дә is; és; de; közvetlenül/egyből utána

дәвала___ (gyógy)kezel, gyógyít

дәвам folytatás

дәвам ит___ folytatódik

дәвам иттер___ folytat

дәвамында folyamán, tartama/leforgása alatt

дәлил bizonyíték, érv

дәлиллә___ (be)bizonyít, adatokkal/érvekkel alátámaszt, (meg)indokol

дәлия dália

дәрәҗә szint, fok; fokozat; (rang)fokozat; tekintély; hatvány

дәрәҗәле rangos, tekintélyes

дәрес tanítási óra, tanóra

дәрес бир___ órát vezet, tanít

дәреслек tankönyv

дәрт szenvedély; lelkesedés

дәү nagy; idős(ebb)

дәү әни nagymama

дәү әти nagypapa

дәү йортлар nagy házak

дәүләт 1. állam

2. gazdagság, vagyon

дәүләт башлыгы államfő

дәүләт җый___ vagyont gyűjt

дәүләтчелек államiság

дәфнә babér

дәфтәр füzet

дәш___ szól, beszél, mond; (meg)hív

дежур ügyeletes

дежур тор___ ügyel(etet tart)

декрет 1. rendelet, dekrétum

2. terhességi/szülési szabadság

декрет ялы terhességi/szülési szabadság

декретка чыг___ terhességi/szülési szabadságra megy

декретта бул___ terhességi/szülési szabadságon van

делегат küldött, delegátus

депутат küldött, képviselő

десант deszant, csapatledobás, partraszállás

десант гаскәрләре deszantos alakulatok

деталь részlet; alkatrész

ди azt mondják, az a hír járja, állítólag

ди___ mond; nevez vminek

диагноз diagnózis, kórisme

диагноз куй___ diagnosztizál, diagnózist állít fel

диалект nyelvjárás, dialektus

диван dívány, pamlag

диван мендәре díványpárna

дигән akit/amelyet úgy neveznek/hívnak, hogy ___; amely úgy szól/hangzik, hogy___; amikorra kitűzték, hogy ___; vkinek/vminek (a részére adni) szán(dékozot)t ___

диктант tollbamondás

диктор bemondó, műsorközlő [fn]

дикъкать figyelem

дикъкать бир___ figyelmet fordít vmire

дикъкать ит___ figyelmet fordít vmire

димәк tehát, következésképpen

дин vallás

дин гыйлеме hittudomány, teológia

дин тот___ hisz Istenben

дин тотучы hívő

дин эшлеклесе vallási közéleti személyiség

дингә ышану___ hisz Istenben

дингә ышанмаучы nem hívő, hitetlen, ateista

дингә ышанучы hívő

дини vallási, vallásos

диңгез tenger

диңгез акчарлагы albatrosz

диңгез артындагы tengerentúli

диңгез арысланы oroszlánfóka

диңгез буе tengerpart, tengermellék

диңгез кысласы garnéla, languszta

диңгез мәчесе medvefóka

диңгездә йөз___ tengerhajózás

диңгездә йөр___ tengerhajózás

диңгезче tengerész

дип ___, hogy; azért ___, hogy

диплом diploma

директор igazgató

дисбе rózsafüzér, olvasó

дисбе тарт___ rózsafüzért morzsol

диссертация értekezés, disszertáció

дистә tíz darab

дию gonosz lélek, démon

дога ima, imádság

дога кыл___ imádkozik

договор szerződés, megállapodás, egyezmény

доклад tudományos előadás; jelentés, beszámoló

доклад белән чыг___ előadást tart

доклад язмасы írásbeli/írásos jelentés

доклад язуы írásbeli/írásos jelentés

доклад яса___ előadást tart

доклад ясаучы előadó [tudományos előadásé]

докладчы előadó [tudományos előadásé]

доктор orvos, doktor

документ okmány, irat

дорфа durva, faragatlan

дошман ellenség

дошман күр___ ellenségnek tekint/tart, gyűlöl

дошман тот___ ellenségnek tekint/tart, gyűlöl

дөбердә___ kopog, kattog, zörög, csörömpöl, dübörög

дөге rizs

дөнья világ, földkerekség; élet; sok

дөньякүләм világ___; világméretekben, világviszonylatban

дөньякүләм тарихи вакыйга világtörténelmi (jelentőségű) esemény

дөрес igaz, helyes

дөресен әйткәндә őszintén szólva, az igazat megvallva

дөреслә___ igazol, alátámaszt, megerősít; megvizsgál, ellenőriz; beigazít; kijavít, korrigál

дөреслек helyesség, igazság

дөя teve

дөя йоны teveszőr

драмтүгәрәк színjátszó kör/csoport

дулкын hullám

дулкынлан___ hullámzik; izgul, nyugtalankodik

дуңгыз sertés, disznó

дуңгыз абзары sertésól, disznóól

дуңгыз баласы malac

дуңгыз гөмбәсе cölöpgomba

дуңгыз ите sertéshús, disznóhús

дус barát(nő)

дус яшә___ egyetértésben élnek

дус-иш barátok

дусларча barátilag, baráti módon

дуслаш___ összebarátkozik, barátságot köt; kibékül

дуслык barátság

дүрт négy

дүрт йөз négyszáz

дүрт катлы négyszintes

дүрт куллап nagyon szívesen, nagy örömmel

дүрт тапкыр négyszer

дүрт яшьлек négyéves

дүртәр négy-négy

дүртле négyes

дүртәү négyen

дүртенче negyedik

дүшәмбе hétfő

дымлы nedves

8

Е

 

ег___ (ki)dönt, ledönt, feldönt; ledob [lovast ló]; legyőz [birkózásban]

егерме húsz

егерме бер huszonegy

егерме еллык húszéves [jubileum]; húszéves évforduló, huszadik évforduló

егерме литрлы húszliteres

егерменче huszadik

егермешәр húsz-húsz

егет legény, fiatalember; udvarló

егет икәнсең derék!

егет чак ifjúkor, ifjúság, fiatalság

егыл___ (el)esik, összeesik; (meg)dől

егылып төш___ leesik, lezuhan

ел év

ел буе egész évben, egész éven át

ел буена egész évben, egész éven át

ел да minden évben

ел саен minden évben

ела___ sír; siránkozik, sopánkodik, panaszkodik

елак nyafka, sírós, könnyen sírva fakadó; bőgőmasina

елан kígyó

елап җибәр___ sírva fakad, elsírja magát

елга folyó

елга тамагы folyótorkolat

еллык éves, évi; ___éves [tapasztalat]; évforduló; vminek az éve

елмай___ mosolyog

елмаю mosoly, mosolygás

елъязма évkönyv, krónika

елъязмачы krónikaíró, krónikás

елый-елый könnyek között, sírva

ерак messze, távol

еракка távolra, messze, messzire

еракта a távolban

ерактагы távoli, messzi

ерактан távolról, messziről

ерт___ (el)tép, (el)szakít; összetép; leszakít

ерткыч ragadozó [mn]; ragadozó, ragadozó állat, vadállat

ерткыч кошлар ragadozó madarak

ертык szakadt, rongyos, lyukas

ефәк selyem

еш gyakori, sűrű; gyakran

ешлык sűrűség, gyakoriság

ешлык сүзлеге gyakorisági szótár

 

 

Ж

 

жалоба panasz [jogban]

жалоба бир___ panasszal él, panaszt nyújt be [jogban]

жалоба бирүче panaszos fél [jogban]

жәл sajnál(atos vki számára); fáj(dalmas dolog); sajnos

жәллә___ (meg)sajnál

жирәбә сал___ sorsot húz

жирәбә салу sorshúzás, sorsolás

жулик csirkefogó, szélhámos, csaló

журнал folyóirat, lap

журналист újságíró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Җ

 

җавап felelet, válasz

җавап бир___ felel, válaszol

җавап хаты válaszlevél

җаваплы felelős; felelősségteljes

җавапсыз felelőtlen

җай rend, mód

җайга китер___ rendbe hoz, elrendez

җайга сал___ rendbe hoz, elrendez

җайдак lovas [fn]

җайла___ elrendez; hozzáigazít

җайлы kényelmes; megfelelő, alkalmas, kedvező

җайсыз kényelmetlen; alkalmatlan, nem megfelelő

җан lélek

җанвар vadállat

җанлы élő, eleven, élénk

җансыз élettelen

җаным lelkem, életem [megszólítás]

җәен 1. nyáron

2. harcsa

җәза büntetés

җәза бир___ megbüntet

җәй nyár

җәй көне nyáron

җәй___ kiterít, szétterít; betakar, befed, beborít; kinyújt [tésztát]

җәймә lepedő

җәмәгать emberek csoportja, társadalom, közösség

җәмәгать гаепләүчесе közvádló

җәмәгать фикере közvélemény

җәмәгать эше társadalmi munka

җәмәгать эшлеклесе közéleti személyiség

җәмәгатьчелек köz(össég)

җәмәгатьчелек гаепләүчесе közvádló

җәмәгатьчелек фикере közvélemény

җәмгыять társadalom; gyülekezet, szervezet, egyesület, társaság

җәмгыять белеме társadalomtudomány, szociológia

җәмгыять өчен куркынычлы társadalmilag veszélyes

җәнҗал botrány

җәнлек vadállat

җәннәт paradicsom, éden

җәрәхәт seb

җәтмә háló

җәтмә күзе hálószem

җәүһәр drágakő; remekmű, mestermű [műalkotásról]

җәфа kín, szenvedés, gyötrelem

җәһәннәм pokol

җәя íj

җәяү gyalog, gyalogosan

җәяүле gyalogos [mnév, fnév]

җәяүле гаскәр gyalogság

җәяүле сәяхәтчеләр gyalogos utazók

җәяүлеләр күпере gyaloghíd

җәяүлеләр сукмагы gyalogösvény

җебе___ ázik [mosnivaló]; szétázik [papír]; elbágyad [hőségtől]

җебегән gyenge akaratú, befolyásolható, határozatlan

җебет___ (be)áztat

җебетү урыны lenáztató, kenderáztató

җемелдә___ csillog, villog, ragyog

җен ördög, a gonosz; hév, tűz, szenvedély

җеназа gyászszertartás

җеназа укы___ elvégzi a gyászszertartást

җенес nem [fnév]

җенси көчсезлек impotencia

җентекле gondos, alapos, lelkiismeretes, pontos, részletes, tüzetes

җеп fonal, cérna

җепшек nedves, vizes

җибәр___ (el)küld; elkövet [hibát]; fellő [műholdat]; elront [hangulatot]

җиг___ befog [lovat]

җидәү heten

җиде hét [sznév]

җиде кат hétszer

җиде йөз hétszáz

җиденче hetedik

җидесе hetedike [vmely hónap hetedik napja]; halotti tor [az elhalálozás utáni hetedik napon]

җиз sárgaréz

җизбаш rézsikló

җизнә sógor [nővér férje]

җизнәй sógor [nővér férje]

җизни sógor [nővér férje]

җикән gyékény

җикәнбаш keskenylevelű gyékény

җил szél

җил исә fúj a szél

җил-давыл vihar, orkán

җиләк bogyó [termés]

җиләк кебек pirospozsgás; festeni való/festeni sem lehet szebbet

җиләк күк pirospozsgás; festeni való/festeni sem lehet szebbet

җиләк шикелле pirospozsgás; festeni való/festeni sem lehet szebbet

җиләк-җимеш gyümölcs(ök)

җиләкле bogyótermő

җиләклек bogyótermő hely

җиләс kissé/enyhén szeles

җилем enyv

җилем белән ябыштыр___ enyvvel ragaszt

җилкә váll; tarkó

җилкән vitorla

җилле szeles [időjárás]; ügyes [ember]; kitűnő [munka]

җилсез szélmentes, szélcsendes

җилфердә___ leng, lobog [zászló]; libeg, lebeg

җимер___ szétrombol, lerombol, elpusztít

җимерек összeomlott, tönkrement, elpusztult [dolog]

җимерек бина romba dőlt épület

9

җимерек хуҗалык tönkrement gazdaság

җимерел___ (be)omlik, összeomlik, összedől, romba dől

җимеш termés, gyümölcs [munkáé is]

җимеш бир___ gyümölcsöt hoz, terem

җимеш бирә торган gyümölcsöt hozó, termő

җимеш бирүче gyümölcsöt hozó, termő

җимеш шикәре gyümölcscukor

җинаять bűncselekmény, bűntett

җинаятьтәш bűntárs, cinkos

җинаятьче bűnöző

җиң ruhajujj

җиң кайтармасы visszahajtás/felhajtás [ruhaujjon], kézelő

җиң очы visszahajtás/felhajtás [ruhaujjon], kézelő

җиң___ (le)győz

җиңгәй sógornő [báty felesége]

җиңги sógornő [báty felesége]

җиңел könnyű

җиңелү vereség

җиңелүче legyőzött, vesztes

җиңелчә könnyen [öltözött]; (egy) kicsit, kissé

җиңү győzelem

җиңүче győztes

җир föld; hely

җир җиләге földieper, szamóca

җир тетрәү földrengés

җирән___ undorodik vmitől

җирән vörösessárga, rőt

җирән гөмбә rizikegomba

җирәнгеч undorító, utálatos, visszataszító

җирлә___ (el)temet

җирле 1. helyi

2. na ugye!, hát ezért ___

җисем test [matematikában, fizikában]; tartalom [a forma párja]

җит___ elér, eljut; beköszönt [évszak]; kinő [szakáll]; elég, elegendő [pénz, idő]

җитәклә___ kézen fogva vezet [gyermeket]; vezet, irányít, az élén áll vminek

җитәкче vezető, főnök

җитәкчелегендә vki vezérletével, vezetésével

җитәкчелек vezetőség; vki vezérlete, vezetése

җитәкчелеге астында vki vezérlete alatt, vezetése alatt

җитәкчелек ит___ vezet, irányít

җитди komoly

җитдилән___ megkomolyodik

җитез fürge, serény, ügyes, talpraesett

җитен len

җитештер___ gyárt, termel, előállít

җитештерү gyártás, termelés, előállítás

җиткән kifejlődött, férfivá/nővé érett, felnőtt [mnév]

җитлег___ (meg)érik, beérik, éretté válik

җитмәсә ráadásul, azonfelül, a tetejébe

җитмеш hetven

җитмешенче hetvenedik

җиһаз bútor(zat), berendezés

җиһазла___ berendez, bebútoroz

җомга péntek

җор éles, csípős [szavak]

җөй varrás [ruhán]

җөмлә mondat

җөмлә кисәге mondatrész

җөмһүрият köztársaság

җөмһүриятче köztársaságpárti

җыел___ gyülekezik, összegyűlik

җыелу gyülekezés

җыелыш gyűlés

җыен összejövetel, gyűlés

җыентык gyűjtemény(es kiadvány)

җыерчык ránc, redő

җыештыр___ kitakarít

җый___ (össze)gyűjt, (össze)szed

җыйна___ (össze)gyűjt, (össze)szed

җыйнак összeszedett, fegyelmezett, precíz, pontos; kényelmes [szoba]

җылы meleg

җылы аш meleg étel

җылы канлылар a melegvérűek

җылы сүзләр meleg/szívélyes szavak

җылын___ megmelegedik, felmelegedik

җылыт___ (meg)melegít, felmelegít; melegszik az idő

җыр ének, dal

җырла___ énekel

җырчы énekes

З

 

завод üzem

завуч a tanulmányi osztály vezetője; az iskola igazgatóhelyettese

загс anyakönyvi hivatal

заказ megrendelés

заказ бир___ (meg)rendel vmit

заказ бирүче megrendelő [fnév]

заказчы megrendelő [fnév]

закон törvény

закон боз___ megszegi a törvényt

закон бозучы törvényszegő [fnév]

закон буенча törvényesen, a törvénynek megfelelően

закон чыгар___ törvényt hoz

законга каршы törvényellenes, törvénytelen

законлы törvényes

зал terem [fnév]

заман idő; időszak, kor(szak)

замана a jelenkor, a ma(i kor)

замана яшьләре a mai fiatalok

замандаш kortárs

заманча a kornak megfelelően, korszerűen; divatosan

запас készlet, tartalék

запас ишек vészkijárat

запас уенчы tartalék játékos

запас юл mellékvágány

зарар ártalom, ártalmasság; kár, veszteség

зарар ит___ kárt okoz, árt

зарар китер___ kárt okoz, árt

зарар юк semmi baj!, annyi baj legyen!

зарарлы ártalmas, káros

затлы kiváló, nemes, finom

зәвык ízlés

зәвыклы ízléses; jó ízlésű

зәвыклы кеше jó ízlésű ember

зәвыклы җиһазланган бүлмә ízlésesen berendezett/bebútorozott szoba

зәгыйфь gyenge, erőtlen

зәйтүн olajbogyó

зәйтүн җимеше olajbogyó

зәйтүн мае olívaolaj

зәңгәр kék

зәңгәр күзле kék szemű

зәңгәр күк чәчәк búzavirág

зәңгәр чәчәк búzavirág

зәңгәр якут zafír

зәңгәрсу kékes

звено raj, őrs

звонок csengetés

звонок бир___ csenget

зинһар kérem

зинһарла___ állhatatosan/kitartóan kér, könyörög

зинһарлап сора___ állhatatosan/kitartóan kér, könyörög

зинһарлап үтен___ állhatatosan/kitartóan kér, könyörög

зират temető

зират капкасы temetőkapu

зирәк éles eszű, gyors felfogású, okos, értelmes

зифа szabályos testalkatú, jó alakú, sudár, daliás

зифа буйлы szabályos testalkatú, sudár, daliás (termetű)

зөбәрҗәт smaragd

зөбәрҗәт алка smaragd fülbevaló

зур nagy

зур күзле nagy szemű [ember]

зурай___ növekszik, (meg)nő, felnő

зурла___ dicsőít, magasztal; tiszteletadásban részesít

зурлык nagyság, méret

зыялы intelligens, kulturált

зыян ártalom; kár, veszteség

зыян ит___ kárt okoz, árt

зыян китер___ kárt okoz, árt

süti beállítások módosítása